Chuyến đến nội dung chính

Liệu tôi có bị mất nội dung nếu đăng xuất khỏi ứng dụng trên thiết bị của mình không?